Siirry suoraan sisältöön

Valokuituprojektin matka ideasta toteutukseen

Tänään esittelemme katsauksen valokuituhankkeen toteutuksen eri vaiheisiin. Vaikka mielikuvissamme saattaisimme toivoa valokuidun olevan tuote, jonka voisimme vain napata hyllyltä ja ottaa käyttöön välittömästi, todellinen prosessi on kuitenkin monimutkaisempi. Se alkaa pitkällä valmistelujaksolla jo ennen varsinaisen rakentamisen aloittamista.

Valokuituprojektin polku alkaa kartoitusvaiheesta, jossa selvitetään alueen asukkaiden kiinnostus nopeita yhteyksiä kohtaan. Tässä vaiheessa luodaan alustava suunnitelma verkolle sekä laaditaan arvioitu kustannusarvio.

Rahoituksen varmistaminen ja luvitus

Erityisesti harvaanasutuilla alueilla, joissa välimatkat ovat pitkät, on usein mahdollista hakea valokuituprojekteille julkista rahoitusta. Tämä rahoitus on tärkeää, sillä se mahdollistaa valokuituverkon rakentamisen myös niihin paikkoihin, joissa se ei olisi markkinaehtoisesti toteutettavissa. Rahoituksen hakeminen on monivaiheinen prosessi, jonka valmistuminen voi venyä.

Valokuituprojekti vaatii monenlaisia lupia. Maanteiden varsilla tarvitaan luvat ELY-keskuksesta ja kunnan teillä kunnalta. Myös voimajohtojen ja rautateiden ylitykseen tarvitaan erityislupia. Yksityisteille kaapelin sijoittaminen vaatii luvan tiekunnalta tai tontin omistajilta. Jos projektiin sisältyy laitetilojen rakentamista, tarvitaan myös rakennuslupia. Lupaprosessissa kaapelireittejä saatetaan myös tarkentaa.

Kaapelireitin suunnittelu ja laitteiston asennus

Projektin seuraavassa vaiheessa suunnitellaan valokuidun reitti tontilla, ottaen huomioon mahdolliset esteet, kuten olemassa olevat johdot, asfaltoinnit, pihakivetykset tai istutukset. Tämä vaihe tehdään yhdessä valokuidun tilanneen henkilön kanssa.

Suunnitteluvaiheen jälkeen siirrytään esiasennukseen, jossa valokuitu vedetään valitun reitin mukaisesti sisälle rakennukseen. Tässä vaiheessa asennetaan myös ulkoinen rasia sekä sisätiloihin tulevat laitteistot. Uusiin koteihin ei tarvita ulkorasiaa, vaan valokuitu tuodaan putkien kautta sisälle. On tärkeää, että laitteiston asennuspaikka on lähellä pistorasiaa ja ettei asennuspaikan edessä ole esteitä.

Suunnittelusta rakentamiseen

Nyt alkaa itse rakentamisvaihe. Runkoverkko rakennetaan joko maata auraamalla tai kaivamalla. Kallioisilla alueilla kaapelireittiä joudutaan louhimaan. Yleensä tiet ja tienliittymät alitetaan tunkkaamalla tai suuntaporaamalla. Kaapelit tuodaan tonteille tyypillisesti samanaikaisesti runkoverkon rakentamisen kanssa, ja asennetaan jakokaapit sekä maahan kaapelikaivot.

Rakentamisen etenemisnopeus riippuu maaperästä ja asutuksen tiheydestä. Kaupunkialueilla ja kivisillä mailla rakentaminen on hitaampaa, kun taas harvaan asutuilla alueilla, joilla maaperä on hienojakoista, kaapelin asentaminen voi edetä nopeammin.

Kun kaapelit ovat paikoillaan, suoritetaan tarvittavat kuituhitsaukset. Tämä voi tapahtua joko rakennuksen ulkopuolella tai sisätiloissa, jos kaapeli on vedetty putken kautta sisään. Asentajat suorittavat myös jatkosliitokset jakokaappeihin ja kaapelikaivoihin, luoden näin yhtenäisen valokuitureitin, jonka kautta tiedot kulkevat valon nopeudella.

Projektin päätös

Kun liittymä on valmis käyttöön, asiakkaalle ilmoitetaan siitä tekstiviestitse ja annetaan ohjeet käyttöönottoon. Vaikka matkan varrella voi ilmetä yllättäviä viivästyksiä, lopputulos on nopea, luotettava ja häiriötön internet-yhteys, joka on kaiken vaivan ja odotuksen arvoinen.